Abych mohl zdárně budovat kapitalistickou vlast, musel jsem nejprve vystudovat za peníze dělnické třídy, díky jejíž štědrosti mi bylo umožněno ukončit základní i prostřední vzdělání. Štědrost dělnické třídy byla tak obrovská, že jsem se téměř nemusel učiti a přesto jsem navzdory dřívějším silně podprůměrným výsledkům odmaturoval s vyznamenáním. To se mi však nevyplatilo po nastolení kapitalismu při pokusu o studium školy vysoké, které jsem musel díky nulovým studijním výsledkům po 3 semestrech opustit.

Z této skutečnosti jsem vycítil, že kapitalistická vlast mě volá. Po několika týdnech otrkávání brigádnickou činností jsem nastoupil do firmy vydělávající na tehdejším obrovském rozmachu kabelových televizí, kde jsem však díky neustálým názorovým rozepřím musel po necelých 2 měsících zaměstnanecký poměr ukončit. Dodnes mě mrzí, že byly zneuznány má skvělá vylepšování pracovních postupů, jako např. provizorní napájení 220V osvětlovací soustavy koaxiálním kabelem, používání ovíjených spojů u televizních kabelových rozvodů v pásmu VHF, kritizování návrhů anténních sestav, jejich autorem byl majitel firmy, používání soukromého vozidla pro služební účely a dálkový klešťový odpojovač hlavního jističe.

Přes inzerát v Annonci jsem nalezl práci skladníka v GM Electronic. Práce sice nebyla moc dobře placená, ale při nadělání několika desítek hodin přesčasů mi to stačilo, neboť jsem díky mnoha hodinám stráveným v zaměstnání neměl čas utrácet. Zúčastnil jsem se jedné, pro firmu stěžejní akce, stěhování velkoskladu z pronajatých prostor v Praze 6 na Červeném vrchu do vlastní budovy na Karlínském náměstí, která pro zaměstnance skýtala mnoho výhod. Pro astmatiky byla vhodná práce neprašném prostředí sklepních prostor. Bezpřepážková koncepce podlah umožnila využití drobných dopravních prostředků při přesouvání materiálu. Před zprovozněním kamerového systému, měli skladníci při práci i notnou dávku soukromí. Po práci se mohli příjemně odreagovat v krytém bazénu a v sauně. V průběhu času byly některé výhody poněkud omezeny, zprovozněním kamerového systému a uzavřením bazénu pro zaměstnance zaměstnancům se podmínky poněkud zhoršili, a tak jsem čapl za pačesy první příležitost, kterak odtamtud vypadnout. Kromě stěhování jsem za 2 a 3/4 roku zažil vystřídat 4 nadřízené, 2 stávky, 1 defenestraci, 6 hladovek a vyoperování mého slepého střeva.

Příležitost, kterou jsem tak pevně sevřel byla oproti předchozímu zaměstnání ve značném nepoměru směrem k lepšímu. Zúčastnil jsem se totiž zavádění a posléze provozování projektu elektronického měření sledovanosti televize metodou peoplemetrů u firmy Taylor Nelson AGB Media Facts, posléze Taylor Nelson Sofres Media, kde mě živilo to, že jsem lidem rozebíral televize, videa a satelity a montoval jim do nich štěnice, které zjišťovaly, co právě sledují. Práce to byla velice zajímavá, diky níž jsem se naučil dokonale znát určité části Čech i Moravy, naučil jsem se jednat s lidmi a nedestruktivně rozebírat a v zápětí skládat rozmanitou videotechniku. Období hojnosti mělo však po 5,5 roce násilný konec v podobě prohraného tendru, kdy firma díky rozhazovačnosti novopečeného ředitele neměla prostředky na vývoj nových sond a byla nahrazena konkurencí s lepší technologií.

Nyní se živím na volné noze jako elektrikář slabo i silnoproudého zaměření. Nejvíce mě baví práce silnoproudá pod napětím, neboť svou náročností předčí veškeré andrenalinové sporty. Po 3 měsících volné spolupráce s různými elektrofirmami jsem delší dobu spolupracoval s firmou bratří Křivků, kde jsem se sice mnohému naučil, ale zároveň jsem pochopil, že je daleko lepší být sám svým pánem a že příliš úzká spolupráce nevěští po delším soužití nic dobrého. Díky kratší spolupráci s telekomunikační firmou Brotel jsem získal potřebné finanční prostředky pro začátek samostatné činnosti a také nového kolegu Honzu Kaplana, který již nějakou dobu elektrikařinu samostatně provozuje. Po zhruba 2 měsících nevytíženosti, kdy jsem si ještě přivydělával montáží televizních antén a satelitů se již nám sešlo tolik zakázek, že přestáváme stíhat.