Ačkoliv jsem jako začínající radioamatér tvrdě odmítal jakékoliv digitální druhy provozů, musel jsem s postupem času svůj názor poněkud přehodnotit. Částečně ovíněn vědeckofantastickými filmy se záběry blikajících obrazovek monitorů počítačů, na kterých byl velkými písmeny postupně zobrazován text "password incorrect, password correct…", chtěl jsem i ja vlastniti podobné zařízení, které si se mnou bude povídat.

Zajímavým spojením této technologie s provozem radioamatérským je tzv. packet radio. Packet radio je digitální druh radioamatérského provozu, kdy jsou informace přenášeny pomocí počítače, modemu a radiostanice. Lze přenášet jak informace textové, tak i cele soubory. Vzhledem k menším přenosovým rychlostem je použito přenosového protokolu AX25, což je X25 upravený pro radioamatérské účely. Omezení přenosové rychlosti je především dáno šířkou přenášeného spektra běžnými radiostanicemi, a tak se zřídka kdy setkáváme s rychlostmi většími, než 9600 baudů na uživatelských vstupech nebo 38400 baudů na linkách.

K provozu packet radio nestačí pouze vlastní zařízení, ale i zařízení neobsluhovaná, tzv. nódy. Nódy jsou mezi sebou propojeny linkami, a tvoří kompaktní síť, do níž lze vstoupit přes uživatelské rádiové vstupy obvykle v pásmech 144 a 430 MHz. Linky jsou směrové spoje a využívají kmitočty od 430MHz výše. Síť packet radia kromě nódu tvoří mnoho dalších zařízení: BBS - slouží k přenosu a uchovávání zpráv veřejných i osobních, DXcluster - on-line informace o stanicích vysílajících na radioamatérských pásmech, Gate - brána do a z internetu, WX - meteostanice, informace o aktuálním počasí na různých částech zeměkoule. Celá packetová síť je dílem několika desítek nadšenců, kteří jí většinou z vlastních prostředků s malým přispěním Českého radioklubu, sponzorů či uživatelů vybudovali.

Onehdá jsem nevěděl, co s penězi a volným časem a tak jsem se rozhodl nód též vybudovat. Pustili jsme se do toho s Martinem OK1AEU. V době, kdy jsme již činili první pokusy s izolovanou packetovou sítí, jíž tvořily 4 nódy (2 u mě a 2 u Martina), propojené lokálně po drátech a mezi námi radiovou linkou 4800 baudů na 430MHz, jsme ještě netušili, kam výsledek našeho výzkumu nakonec umístíme. Po několika neúspěšných pokusech získat vhodný objekt pro umístění nódu mě napadla varianta "semtex". Což znamená: proč střílet z poplašňáku, když tu máme plastickou trhavinu, proto jsem se enormě počal zajímat o dominantu jižního cípu Prahy - TV vysílač Cukrák . Díky Mílovi OK1VUM a Martinovi OK1DUS jsme získali Českými radiokomunikacemi sponzorované prostory v patrech ve výškách 30 a 120m.

V tu dobu bylo již pro nód od ČTÚ vydáno povolení s volacím znakem OK0NCC, avšak zařízení pro svou značnou poruchovost muselo běžet u mě doma na půdě , abych to k němu neměl daleko. Aby byl Cukrák z radioamatérského hlediska využitý, požádal jsem Mílu OK1VUM o vyrobení FM převáděče. FM převáděč je oproti nódu daleko jednodušší zařízení a díky mílovým rukám získalo takovou spolehlivost, ze mohlo po velmi krátké zkušební době putovat do 120m na Cukrák. Převáděč slouží ke zvyšování "dosahu" radioamatérských VKV stanic tím, že přijatý signál zesílí a vyšle jej v téměř nezměněné podobě na jiném kmitočtu. Takto se může stát, že kapesní radiostanice používaná na pláži u Berounky je slyšet tak daleko, jako kdyby s ní někdo vysílal přímo z věže vysílače. Jako každé neobsluhované zařízení musí mít i převáděč povolení a ten na Cukráku má volací znak OK0BNN.

Po úspěšné instalaci OK0BNN a odladění doma běžícího OK0NCC mohl být i tento umístěn na Cukrák. Nód byl od té doby neustále zdokonalován a věž se stále více pyšnila radioamatérskými anténními systémy . K nódu byla připojena BBS OK0PCC a díky Vaškovi OK1CNN, který OK0PCC předělal z dosu na linux se na stejném stroji rozeběhl i internetový gate OK0NGG, pomocí něhož jsou realizovány internetové linky na větší vzdálenosti, které nelze pomocí běžných radiových spojů překonat.

Nedávno se bouřlivě počal rozvíjet nový druh radioamatérského digitálního provozu s názvem APRS - automatic position reporting system, který se využívá hlavně při mobilním provozu. Mobilní stanice pomocí GPS, modemu a radiostanice vysílá po určité době na jednotném kmitočtu 144.800 MHz rychlostí 1200 baudů údaje o své poloze. Síť opakovačů tyto pakety přijme a odešle dále, a tak se muže stát, že na vhodném softwaru si kdokoliv může vysledovat Vaší polohu a sledovat kudy jedete. Kromě této srandičky umí systém posílat krátké textové zprávy, je napojen na síť meteostanic a zbloudilý pocestný může sobě nalézti nocleh či záchytku.

Jelikož jsem nabyl dojmu, že toto na Cukráku chybí, namontovali jsme to s Petrem OK1XPK do 120m k převáděči OK0BNN. APRS opakovač s volacím znakem kolektivky OK1RIA (ČTÚ zatím tento druh provozu neuznává, proto na něj neuděluje povolení) vysílá s výkonem 5W do 2 rukávových dipólů na východní a západní straně věže.

Na závěr zde uvedu několik technických údajů. Převáděč OK0BNN: vstupní kmitočet 431.000 MHz, citlivost 0,4 uV, výstupní kmitočet 438.600 MHz, výkon 5W, anténní systém 6elementové kolineární soustavy do 4 světových stran. Výška 411+120 m.n.m. OK0NCC: uživatelské vstupy - 144.8875 MHz 1200 baudů modulace AFSK, 433.725 MHz 1200 baudů modulace AFSK, 438.175 MHz / 430.575 MHz 4800 baudů modulace FSK, 438.375 MHz / 430.775 MHz 9600 baudů modulace G3RUH. Linky: Kladno OK0NCK 9600 baudů pásmo 1290 MHz, Bratronice OK0WXB 9600 baudů pásmo 430 MHz, Bubovice OK0NFK 9600 baudů pásmo 1290 MHz, Petřín OK0NF 9600 baudů pásmo 1290 MHz, Ještědka OK0ND 9600 baudů pásmo 1290 MHz. Antény: uživatelské vstupy - 2x dvoupásmový kolineár (144/430 MHz) + 6el. yagi 430 MHz, linky - 4 soufázové antény pro 1290 MHz + 23el. loopyagi pro 1290 MHz + 15el. yagi pro 430 MHz. Výška 411+35 m.n.m.